برنامه کشیک پزشکان
شهریور 1396
مرداد  1396
برنامه کشیک اساتید و فلوشیپ های گروه قلب
 
 برنامه کشیک OT اینترن ها
برنامه آنکال اساتید گروه قلب
 
 برنامه پزشکان فوق تخصص نوزادان
 برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه جراحی
 
 برنامه کشیک اساتید گروه طب اورژانس
برنامه کشیک OT اینترن ها

 برنامه اساتید و دستیاران گروه کودکان
 برنامه کشیک اساتید گروه طب اورژانس برنامه کشیک مقیم گروه جراحی
 
  برنامه اساتید و دستیاران گروه کودکان

 برنامه کشیک اساتید گروه قلب
  برنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاب

 برنامه اساتید و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی گروه داخلی
 برنامه اساتید گروه رادیولوژي در طرح مادران پرخطر

  برنامه کشیک اساتید گروه جراحی قلب
 برنامه پزشکان آنکال در طرح سلامت

 برنامه کشیک اساتید و دستیاران بخش پوست
   برنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاب

  برنامه کشیک دستیاران گروه طب فیزیکی و توانبخشی

   برنامه کنفرانس دانشجویان گروه طب فیزیکی و توانبخشی

 برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه ارتوپدی
 
 برنامه کشیک بخش یورولوژی
 
 
 
 برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه جراحی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-1 7:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ