نام واحد:   ضبط نوارقلب

نام لاتین:   ECG     

 

تلفن:            5494 ،5493

سوپروایزر:   خانم غزاله غرائی

سرپرستار:   خانم بذرافشان

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

این واحد خصوصی است وخدمات ثبت  امواج الکتریکی  قلب بر روی نوار انجام می پذیرد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-30 7:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ